Тест «Вільний малюнок»

Тест «Вільний малюнок»

Тест «Вільний малюнок»Інструкція

Намалюйте на аркуші паперу малюнок на вільну тему, просто те, що вам спало на думку в даний момент. Малюнок виконується протягом 5-10 хвилин.

Обробка результатів

Схему обробки результатів тесту, запропонував психолог Д. Рід, який розклав всі малюнки на вісім основних типів. Кожному типу малюнка, відповідає свій психологічний тип.

 • Перераховуючий малюнок — зображення різних об’єктів, предметів, що не об’єднані будь-яким зв’язком.
 • Органічний малюнок — перевагу надають органічним формам: рослини, тварини, людина.
 • Емфатичний малюнок — зображення природи, що створює зазвичай сильне враження: схід або захід сонця, гори, море.
 • Гаптичний малюнок — зображення людини в стані хвороби або неприємних відчуттів, наприклад, коли болить голова, зуб та ін.
 • Декоративний малюнок — зображення квітів, орнаментів, візерунків.
 • Імажинарний малюнок — зображення сюжету або персонажа з художніх творів або з області фантазії.
 • Ритмічний малюнок — зображення руху: політ птахів, рух автомобіля.
 • Структурний малюнок — зображення фігури або предмета в статичному положенні. Структура може бути як простою (коло), так і складною (план міста).

Відповідність малюнка психологічному типу особистості:

 • Відповідність малюнка психологічному типу особистостірозумовий екстраверт – перераховуючий малюнок,
 • розумовий інтроверт – органічний малюнок,
 • сенсорний екстраверт – емфатичний малюнок,
 • сенсорний інтроверт – гаптичний малюнок,
 • емоційний екстраверт – декоративний малюнок,
 • емоційний інтроверт – імажинарний малюнок,
 • інтуїтивний екстраверт – ритмічний малюнок,
 • інтуїтивний інтроверт – структурний малюнок.

Слід зазначити, що визначити тип зображення іноді досить складно, оскільки в одному малюнку можуть бути присутні ознаки кількох типів особистості (змішаний малюнок). В такому випадку, слід почати вивчення свого психологічного типу, з домінантної ознаки в малюнку.

Інтерпретація психологічних типів по К. Юнгу (в скороченому вигляді)

Загальна характеристика розумових типів:

 1. орієнтується на об’єктивну дійсність, її закони, яким людина завжди прагне слідувати;
 2. любить аналізувати та у всьому встановлювати логічний порядок;
 3. в інтересах справи може виявитися вимогливим, ігноруючи при цьому почуття інших людей;
 4. доводить правоту (правильно-неправильно, розумно-нерозумно);
 5. як правило, йому важко говорити про свої почуття, вони стійкі та повільно змінюються;
 6. не любить з’ясовувати причини сварок та непорозумінь як своїх, так і чужих.

Ектравертований розумовий тип (перераховуючий малюнок). Розсудливі люди, що діють виходячи з інтелектуально обміркованих мотивів з орієнтацією на факти, загальновизнані ідеї, що йдуть від традицій, виховання, освіти. Мислення їх позитивне, веде до нових фактів або загальним концепціям розрізненого матеріалу. Судження зазвичай синтетичне. Як правило, накопичення емпіричних даних «не переривається» до кінця, а пояснення зводиться «до якоїсь загальної інтелектуальної формули, де все залежить від широти даної формули. Якщо вона широка, то це реформатор, громадський обвинувач, очищувач моралі, проповідник серйозних нововведень; якщо вузька, то може стати буркотуном, самовдоволеним критиком, який себе та інших хотів би «втиснути» в свою схему.

Почуття людей цього типу підтримують інтелектуальну установку та пристосовуються до неї. Такі люди схильні вважати, що «мета виправдовує засоби». Вони злопам’ятні, можуть бути дріб’язковими та консервативними в своїх почуттях.

Інтровертований розумовий тип (органічний малюнок). Мислення даного типу орієнтоване на суб’єктивний фактор, теоретичні знання. Факти збираються тільки як засіб доказу. Цінності пов’язані з розвитком та викладенням суб’єктивної ідеї первісного символічного образу, що сприймається внутрішнім поглядом. Хоче побачити факти так, як вони заповнюють рамки його ідеї, що претендує на «оригінальність». Зазвичай повністю відкидає об’єкт, так що присутня людина може відчувати себе зайвою, непотрібною або відкидаємою як перешкода. Тип залишається нормальним до тих пір, поки «Я» відчуває себе нижче рівня несвідомого, поки почуття розкривають щось більш високе та владне, ніж «Я». В іншому випадку народжується підозрілість, що переходить в неврастенію, анемія як наслідок жорстокої боротьби з супротивниками, де будь-які засоби гарні.

Загальна характеристика сенсорних типів:

 1. все бачить та все відчуває навколо;
 2. живе «тут та тепер», висновки робить на основі своїх відчуттів;
 3. швидко орієнтується в будь-якій обстановці;
 4. веде повнокровне фізичне життя;
 5. практичний та діяльний;
 6. впевнений в собі;
 7. спокійно ставиться до рутинної та монотонної роботи;
 8. реаліст, не сприймає порожніх фантазій, не поспішає починати нових справ, якщо вони не обіцяють практичних результатів;
 9. багато любить робити своїми руками.

Екстравертований сенсорний тип (емфатичний малюнок). За словами Юнга, немає іншого людського типу, який по реалізму дорівнював би цьому типу. Його почуття дійсності надзвичайно розвинене. Все, що він відчуває, служить йому лише приводом для нових відчуттів. У більшості випадків – це чоловіки, для яких відчуття є конкретне, вираз життя, його повнота. Справжню насолоду для них має особлива мораль, помірність, самозречення та готовність до жертви. Він може диференціювати своє відчуття до найвищої естетичної чистоти, ніколи не змінюючи своїм принципам об’єктивного відчуття, навіть в самому абстрактному. Їх ідеал – дійсність, але по відношенню до неї вони сповнені шанобливості. Вони добре одягаються, добре їдять та п’ють, зручно сидять, їх витончений смак висуває особливі претензії до навколишнього світу.

Але чим більше переважають відчуття, тим неприємнішим стає цей тип. Він розвивається або в грубу людину, що прагне до насолоди, або в ретельно рафінованого естета. Витіснена інтуїція може розвиватися в фантазії ревнощів або стан страху. Щоб достукатися до його свідомості, часто потрібні ефективні заходи впливу.

Інтровертований сенсорний тип (гаптичний малюнок). Орієнтується на те, що відбувається переважно в даний момент, а також на суб’єктивну інтенсивність відчуттів, причому між об’єктом та відчуттям немає пропорційних відносин – вони суб’єктивні. Важко передбачити, що зробить на нього враження.

Вражає людей своїм спокоєм. Значення явищ низького порядку трохи піднімається; занадто високе трохи принижується; ентузіазм, що проявляється, стримується, екстравагантне пом’якшується, та все для того, щоб тримати вплив об’єкта в певних межах. Ця поведінка може здаватися навколишнім незрозумілою та діяти на них пригнічуюче.

Люди цього типу можуть дозволяти зловживати собою, за що мстять посиленим опором та впертістю, але в деяких випадках стають жертвами агресивності та владолюбства внаслідок своєї нешкідливості. Найбільш сильно витісняється інтуїція, спостерігається підвищена чутливість до всього двозначного, небезпечного. Невроз, що виникає, носить характер нав’язливості, при якій істеричні риси поступаються місцем симптомам виснаження.

Загальна характеристика емоційних типів

 1. Людина почуття, добре розбирається в людях, їх настроях;
 2. здатний впливати на інших своїми настроями, сам так же легко піддається впливу;
 3. часто приймає рішення під впливом симпатій;
 4. переконує у своїй правоті (чесно-нечесно, порядно-непорядно);
 5. любов для нього – свідома творчість партнерів, найголовніше в житті;
 6. уразливий, може користуватися цим, як засобом впливу на інших;
 7. відчуває дискомфорт, якщо змушений відмовити комусь у проханні;
 8. заради хороших відносин, схильний йти на компроміси;
 9. намагається зробити приємне людям, кажучи компліменти.

Екстравертований емоційний тип (декоративний малюнок). Тип, найбільш часто зустрічається серед жінок, які керуються почуттям, узгодженим з загальнозначущими цінностями, що особливо сильно проявляється у виборі об’єкта любові: любить «підходящого чоловіка», що відповідає її розумним вимогам. Те, чого не відчувають, не можуть осмислити: «Я не можу так думати, бо не відчуваю цього». Почуття часто втрачають особистий характер. Мислення таких людей придушене, воно стає слугою емоцій. Буває й так, що несвідоме мислення виступає на поверхню в формі примх, часто в нав’язливій формі. При цьому найгірші думки прикріплюються до об’єкта, почуття якого цінуються найбільше, тобто: кого найбільше люблять, того й більше критикують.

Інтровертований емоційний тип (імажинарний малюнок). Часто зустрічається у жінок, яким підійде приказка «Тиха вода глибока». Мають найчастіше меланхолійний темперамент, ховаючись за маскою «дитини» або банальності. Справжні мотиви їхньої поведінки залишаються приховані. Постійно шукають образи, що не зустрічаються в дійсності. Глибину цього відчуття можна лише гадати, але ясно осягнути його не можна. Воно робить людей мовчазними, важкодоступними, які, подібно до мімози, «згортаються» від грубості. Для оборони висуває негативні судження, почуття або вражаючу байдужість.

Основні ідеї: Бог, свобода, безсмертя мають цінність почуття. Щоб передати все багатство свого почуття, хоча б приблизно, йому потрібна надзвичайна поетична або художня виразність.

Трапляється, що люди цього типу відчувають відчуття паралізованості від агресивної емоції що виходить від іншої людини, але потім вони її різко, з убивчою холодністю відображають, вражаючи співрозмовника в найвразливіше місце.

Якщо почуття зайняті чимось більш високим, ніж егоцентричним «Я», людина залишається в нормі. При домінуванні «Я» починає відчувати, «що думають інші», підозрюючи їх у всілякій ницость, інтригах та підбуренні. Характерна форма неврозу – неврастенія з подальшою астенією.

Загальна характеристика інтуїтивних типів

 1. Основний стан – роздуми про минуле чи майбутнє;
 2. занепокоєння про майбутнє, прагнення його забезпечити в сьогоденні (накопичення, запаси про запас);
 3. інтерес до всього нового, навіть якщо воно не передбачає практичних вигод;
 4. прагнення вирішувати нові завдання, не бажання виконувати одне й те ж саме;
 5. працює стрибками, нестабільно;
 6. схильний більше до теорії, ніж до практики;
 7. схильний до сумнівів та коливань.

Екстравертований інтуїтивний тип (ритмічний малюнок). Мислення, відчуття, почуття людей цього типу витісняються інтуїцією, за допомогою якої людина прагне досягти найбільших можливостей. Інтуїція – допоміжний засіб, який діє автоматично тоді, коли жодна з інших функцій не здатна відкрити вихід з положення. Часто об’єкти представляються перебільшено цінними, зазвичай тоді, коли вони необхідні для вирішення ситуації, але, сослужив свою службу, вони втрачають будь-яку цінність та відкидаються як обтяжливий придаток. Володіє тонким чуттям того, що зароджується та має майбутнє. Поки існує якась можливість, він прикутий до неї «силою року». Мало зважає на благополуччям довкілля. Фізичний стан оточуючих, як і його власний, не є вагомим аргументом. Володіє власною мораллю, що розходиться із загальноприйнятою. Охоче береться за професії, що дозволяють розвинути його здібності різнобічно. З них виходять відмінні: підприємці, політики, адвокати. Мають здатність надихати та надавати бадьорість своїм близьким та оточенню.

Інтровертований інтуїтивний тип (структурний малюнок). Інтуїція цього типу спрямована на внутрішні суб’єктивні образи. Відноситься з увагою до об’єкту, що змінюється, зі співчуттям спостерігаючи особливості зміни об’єкта. Зазвичай тип містика, мрійника та провидця, з одного боку, фантазера та художника – з іншого. Поглиблення інтуїції тягне за собою часто віддалення від відчутої дійсності, людина стає загадкою для свого найближчого середовища. Якщо це художник, то його мистецтво розповідає про незвичайні, химерні, далекі світи. Якщо він не художник, то часто буває невизнаним генієм, або «фігурою психологічного роману». Люди такого типу, роблять своє життя символічним, намагаючись вирішити глобальні моральні проблеми, але виявляються зовсім непристосованими до реального життя.

comments powered by HyperComments