Біль у спині: інноваційний підхід до лікування

Біль у спині: інноваційний підхід до лікування

Біль у спиніБолі у спині в даний час широко поширені, а в розвинених країнах, за даними експертів ВООЗ, досягли розмірів епідемії – 2/3 населення земної кулі страждає болями в спині, що в більшості випадків пов’язано зі зростаючими навантаженнями на людину.

Популяційні дослідження виявили кореляцію болі в спині з такими факторами, як стать та вік, постава, м’язова сила, рухливість хребта. У нещодавно проведеному в Швеції популяційному дослідженні болів в спині серед осіб у віці 35-45 років встановлено, що частота виникнення болів склала 66,3%, причому даний показник серед жінок був дещо вищий, ніж серед чоловіків. У 25% респондентів виникли істотні проблеми з працездатністю, ступенем порушення функціонального статусу. Схожі результати були отримані і в інших дослідженнях, де було показано, що максимальна захворюваність з тимчасовою втратою працездатності спостерігалася у чоловіків у віці 34 – 44 років та у жінок у віці до 35 років.

Біль у спині — є однією з основних причин економічних втрат у всіх індустріально розвинених країнах у зв’язку з переважною появою його у осіб працездатного віку. Широке поширення болю в спині, в тому числі у осіб молодого та середнього працездатного віку, обумовлює велике соціально-економічне значення даної проблеми.

Існують різноманітні причини виникнення болю в спині, але найважливішими є: аномалії розвитку хребців, дистрофічно-дегенеративні захворювання хребта, патологія м’язово-фасціальної системи всього тіла, захворювання внутрішніх органів, енергетичний дисбаланс, спосіб життя та професійні перевантаження. Практично завжди в розвитку патології присутні кілька причин.

Розроблено безліч способів лікування болю в спині (медикаментозне, фізіотерапевтичне, мануальне, хірургічне та ін.), але всі вони спрямовані, як правило, на локальні структури, що зменшує больовий синдром, але тривалість такого ефекту незначна.

Лікарям давно відомо, що вираженість болів в спині, в більшості випадків, не корелює зі ступенем розвитку дистрофічно-дегенеративних захворювань хребта, які виявляються при рентгенологічному дослідженні, комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії.

Організм людини є єдиним та неподільним цілим та, як біологічна система, працює за моделями напруженої цілісності, які визначають біомеханіку рухів тіла, таким чином больовий синдром відображає порушення в усій руховій системі, а не тільки в одній локальній структурі.

Доведено, що при болях в спині, спостерігаються різні біомеханічні порушення, які змінюють рівновагу тіла людини (розташування його в просторі), які носять локальний та генералізований характер.

Здатність утримувати тіло у вертикальному положенні стоячи та при прямоходінні в умовах постійно діючої гравітації – здійснюється постуральною системою, яка регулює положення тіла в просторі. Постуральна система здійснює контроль двома компонентами.

Постуральна стійкість – здатність підтримувати вертикальне положення тіла та центру тиску тіла всередині кордонів площі опору (між стопами).

Постуральна орієнтація – здатність підтримувати взаємозв’язок між окремими частинами тіла, між тілом та навколишнім простором.

Обидва компоненти постуральної системи тісно взаємопов’язані. Зміна орієнтації тіла або його частин в просторі миттєво призводить до зміщення центру ваги тіла. Корекція положення центра ваги тіла досягається за рахунок переміщення структур тіла відносно один одного. Таким чином, коливання тіла людини або його частин уздовж вертикалі є необхідною умовою для підтримки рівноваги.

Навчання остеопатії

Складно організована постуральна система складається з невральної та м’язово-фасціально-скелетної підсистем.

У невральній підсистемі розташовані постуральні датчики: вестибулярний апарат внутрішнього вуха, очі (зір), стопи (рецептори підошв), які визначають орієнтацію тіла в навколишньому просторі.

М’язово-фасціально-скелетна підсистема одночасно включає в себе жорсткість та стійкість, а так само еластичність та гнучкість хребетного стовпа; різну ступінь свободи рухів в суглобах, протилежні властивості тонічних та фазичних м’язів. Вона включає в себе також датчики постуральної системи та забезпечують коректну роботу датчиків невральної підсистеми.

Прийом остеопата

За сучасними поглядами, збій в роботі будь-якого датчика постуральної системи, порушує роботу всієї системи. Тому в розвитку хронічних болів в спині, велике значення мають постуральні розлади, викликані: аномаліями рефракції (зір), патологією окорухових м’язів, вестибулярного апарату, порушеннями в різних відділах хребта, патологією великих суглобів ніг та скронево-нижньощелепних суглобів. Все це призводить до розвитку міофасціальних болів, швидкого прогресування дистрофічно-дегенеративних змін хребта, захворювань периферичної нервової системи з нейросудинними та нейродистрофічними проявами.

Велика різноманітність причин, які викликають болі в спині, вимагають системного мислення лікаря з обов’язковим обстеженням систем організму та постуральної системи.

Таким чином тільки фахівець, лікар-остеопат, який володіє діагностикою постуральної системи, здатний виявити порушення та усунути їх самостійно або спільно з колегами.

comments powered by HyperComments