Побажання логопеда-психолога майбутнім першокласникам

Побажання логопеда-психолога майбутнім першокласникам

Правильна виразна мова – звуковий портрет людини.
Мова – це не природний дар.
Ясна та правильна мова – це запорука успішного спілкування.

Побажання логопеда-психолога майбутнім першокласникамШкола з перших днів ставить перед дитиною цілий ряд завдань, що вимагають мобілізації її інтелектуальних та фізичних сил.
Перший навчальний рік може стати серйозним випробуванням, як для дитини, так і для батьків. Змінюється статус колишнього малюка, відбувається переоцінка цінностей.
Для того щоб ваша дитина стала успішною, змогла впоратися та подолати труднощі, їй необхідно бути психологічно готовою до школи.
Психологічна готовність тісно пов’язана з мовною.
Психологічна готовність – усвідомлення дитиною суспільної значущості її нової діяльності.
Мовна готовність – становлення процесів та функцій що беруть участь у формуванні писемної мови.

ПершокласникДо початку навчального року дитина повинна:

 • Мати більший словниковим запас, вміти переказувати невеликий текст, розповісти про подію, вільно викласти свої думки, довести свою точку зору.
 • Складати розповіді по малюнку та серії сюжетних малюнків.
 • Вживати в мові антоніми та по можливості синоніми.
 • Граматично правильно оформляти свою мову (правильно узгоджувати слова в реченнях, точно використовувати прийменники).
 • Правильно вимовляти та добре розрізняти звуки, говорити голосно, чітко, без помилок та напруги, зі збереженою структурою слова.
 • Володіти деякими навичками мовного аналізу та синтезу (знаходити слова з певним звуком, визначати місце звуку в слові, по можливості визначати кількість звуків в слові, ділити слова на склади).
 • Розрізняти слова пароніми (слова, що відрізняються одним звуком).

Помилки, які можуть підстерігати дітей

 • При поганій моториці (погана каліграфія).
 • При порушенні просторової орієнтації (втрата рядка при читанні та письмі, письмо драбинкою).
 • При порушенні зорового сприйняття (змішування букв зі схожим графічним зображенням о – а, та – ш, ш – щ, б – д, т – п, У – Ч, Е – З).
 • При порушенні звукової сторони мови (пропуск та перестановки літер, складів).
 • При порушенні фонетико – фонематичних процесів (пропуск, заміна та перестановки літер, складів, не дописування закінчень слів, границі речень).
 • При порушенні лексико-граматичної сторони мови (злите написання прийменників та роздільне написання префіксів, неправильне вживання прийменників, закінчень слів, що говорить про порушення зв’язку слів у реченні).

Правила мови для дитини

 • Під час розмови завжди дивись в обличчя співрозмовнику, це допоможе говорити сміливо та впевнено.
 • Завжди та всюди потрібно говорити плавно, спокійно та не квапливо.
 • Коли говориш, не сутулься, не опускай голову. Тримайся прямо та впевнено.
 • Перед початком промови вдихни та починай говорити. Говори на видиху.
 • Голосні звуки вимовляй широко та гучно. Не натискай на приголосні звуки, вимовляй їх легко та без напруги.

Записатися

comments powered by HyperComments